Den Haag, 20 oktober 2010

Nederlandse Vereniging voor de handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen (NZV)

t.a.v. de Directie

Postbus 161

2280 AD Rijswijk

 

Geachte directie,

De uitzending van EénVandaag van afgelopen dinsdag 19 oktober liet op indringende wijze zien dat kinderen en onderbetaalde volwassenen in de omvangrijke Turkse hazelnootpluk werken. Deze hazelnoten komen ook in een groot aantal producten – waaronder chocola, koeken, ijs en hazelnootpasta – terecht die in Nederland en andere Europese landen worden verkocht.

In de uitzending heeft de campagne Stop Kinderarbeid via eerste ondergetekende laten weten dat wij verwachten dat de betrokken bedrijven alles in het werk zullen stellen om te zorgen dat de getroffen kinderen niet meer drie tot zes maanden onderwijs missen en dat hun ouders onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hun werk kunnen verrichten.

 

In Turkije trekken jaarlijks honderdduizenden arme gezinnen kriskras door het land met de oogsten mee op zoek naar werk. Grote groepen migrantenarbeiders zijn betrokken bij de oogst van hazelnoten in de kustgebieden bij de Zwarte Zee. Uit onderzoek van de Turkse onderwijsbond Eğitim Sen, lid van de internationale onderwijskoepel Education International, blijkt dat kinderen door de seizoenspluk met hun ouders jaarlijks drie tot zes maanden onderwijs missen. Turkije kent een achtjarige leerplicht maar een groot aantal kinderen missen een groot deel van hun recht op onderwijs. Overigens leven de kinderen en hun ouders in armoede, zowel in hun vaste woonplaats als tijdens het plukseizoen. Tijdens het oogstseizoen wonen ze in tenten en kamperen wild, veelal zonder sanitair of stromend water.

 

De Nederlandse Vereniging voor de handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen (NZV) zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van deze misstanden aangezien ook uw leden hazelnoten uit Turkije verwerken in producten voor de Nederlandse consument.

Wij vragen u daarom als brancheorganisatie:

–          ons te laten weten of u bekend bent met het bovengeschetste probleem al concrete maatregelen neemt om kinderarbeid en onderbetaling van de migrantenarbeiders in de hazelnootpluk te bestrijden;

–          uw leden te informeren over deze kwestie en hen te vragen, zo mogelijk gezamenlijk, actie te ondernemen;

–          bij het aanpakken van de problemen een stimulerende en ondersteunende rol te spelen.

 

Mogelijk is deze kwestie nieuw voor uw vereniging en bent u net ons wij geschrokken van de kinderarbeid en arbeidsomstandigheden waaronder de hazelnoten in Turkije worden geoogst. Als campagne Stop Kinderarbeid vragen wij u in om zich als brancheorganisatie in te zetten om de arbeidsproblemen in de hazelnootpluk samen met uw leden en hun leveranciers aan te pakken. Wij begrijpen dat dit enige tijd kost, maar verwachten wel dat u zich maximaal inzet om het probleem aan te pakken en daartoe ook samenwerking en overleg zoekt met bijvoorbeeld de overheid en lokale maatschappelijke organisaties.

Wat betreft de Turkse overheid is het nog van belang u te laten weten dat deze beide ILO Conventies tegen kinderarbeid geratificeerd en dat de bestrijding van kinderarbeid ook deel uitmaakt van het Negende Ontwikkelingsplan (2007-2013) van de Turkse overheid. .

 

In de onlangs door het Nederlandse Consulaat-Generaal in Istanbul gefinancierde brochure ‘CSR Principles in International Business’ over de Turks-Nederlandse relaties op het gebied van verantwoord ondernemen, wordt een beroep op Nederlandse bedrijven om MVO in manier van zakendoen te integreren. De brochure meldt: ‘De kwestie kinderarbeid wacht nog steeds op een afdoende aanpak, vooral in meer traditionele sectoren als de landbouw.’

 

Graag nodigen we u en uw leden uit voor de première op 19 november a.s. in De Balie te Amsterdam van de documentaire ‘Kinderen van het seizoen’ over seizoens- en kinderarbeid in Turkije, waarin de hazelnootpluk centraal staat, en deel te nemen aan een discussie met de filmmakers en het publiek.

 

Wij wachten uw reactie met veel belangstelling af en vragen u binnen twee weken op deze open brief te reageren. Vanzelfsprekend zijn wij vanuit de campagne Stop Kinderarbeid graag bereid over het onderwerp nader met u van gedachten te wisselen.

 

Met vriendelijke groet,

Manuela Monteiro (directeur Hivos)

Henk van de Kolk (voorzitter FNV Bondgenoten)

namens de campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats

Nederlandse deelnemers aan deze campagne:

Algemene Onderwijsbond (AOb)

FNV Mondiaal

Hivos

ICCO en Kerk in Actie

Landelijke India Werkgroep (LIW)

Stichting Kinderpostzegels