Conclusies

1.

Het lijdt geen twijfel dat kinderarbeid bij de oogst van (onder meer) hazelnoten een gangbare praktijk is. Daardoor ontstaat aanzienlijk schoolverzuim.

2.

Binnen de gevestigde vakbonden bestaat nauwelijks aandacht voor de problematiek van de kinderarbeid in de seizoensmigratie. De onderwijsbond Eğitim Sen en de bond van petrochemische arbeiders Petrol Is zijn gunstige uitzonderingen.

3.

De inzet van de overheid beperkt zich tot het verschaffen van enkele voorzieningen in de kampementen. Er zijn geen daadwerkelijke controles op of bestrijding van kinderarbeid gebleken door overheidsinstanties.

4

De arbeiders zijn in grote mate afhankelijk van de koppelbazen aan wie ze zo’n 10% van hun inkomsten moeten afstaan. Deze koppelbazen staan niet geregistreerd en worden niet gecontroleerd door de overheid waardoor er misstanden kunnen ontstaan als kinderarbeid, lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden.