Düzce, Çilimli’ye fındık hasadına gelmiş işçi aileler için “Mevsimlik Tarim İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İyileştirme” projesi dahilinde kurulan kampta, aileler sıcak su ve yemek pişirme ihtiyaçlarını, çadırların arasında yaktıkları ateş üstünde gideriyorlar. 

In Düzce, Çilimli, worker families who have come for hazelnut picking are fulfilling their need for hot water and cooking with the fire they started between the tents in the camp built in the context of the project of “Improving The Social Life And working Conditions of Seasonal Agricultural Workers”  


Bu projenin en iyi uygulamalarından biri olan Çilimli’de, aileler ve çocuklar, göç yolu üzerindeki diğer yerlere göre daha iyi şartlarda yaşıyor olsalar da tarım göçüne katılan çocukların büyümesi için ideal bir ortam değil.

Even though families and children are in better conditions compared to the other location in the migration route, Çilimli is not an ideal environment for growing the children involved in seasonal agricultural work.

Çocuk olmanın en temel haklarından biri sağlıklı fiziksel ve sosyal gelişimlerini tamamlayacakları, hastalık, yaralanma ve ölüm risklerinden arınmış ortamlarda yaşamaktır.

One of the essential rights of being a child is to live in a environment that suitable for healthy physical and social growth and being free from the risks of sickness and death. 


Çocuk hakları için kampanyamıza destek ol, imza ver!
http://buiscocukoyuncagidegil.com/


Support our child rights, give your signature! http://buiscocukoyuncagidegil.com/


©Servet Dilber/ Hayata Destek Derneği 2014

Comments are closed.