Hayata Destek Derneği Çocuk Koruma Program Yöneticisi Zeynep Ekin Aklar Aydınlık gazetesinin ‘Yorgunluk değil, bayramlar çocukların olsun’ başlıklı özel haberi kapsamında çocuk işçiliği sorunu ve çocukların eğitim hakkı konularına dikkat çekti.


“Suriye kriziyle yaklaşık 1,5 milyon çocuk Türkiye’ye geldi. Okul çağındaki 870.000 Suriyeli mülteci çocuğun sadece 300.000’i okula kayıtlı. Yani 500.000’den fazla okul çağındaki çocuğun okula gitmediğini biliyoruz.”

Aydınlık gazetesinin ‘Yorgunluk değil, bayramlar çocukların olsun’ özel haberi, Çocuk Koruma Programı yöneticilerimizden Zeynep Ekin Aklar’ın da aktardıklarıyla, çocuk işçiliği konusunu gündeme aldı.

(RSS generated with FetchRss)

Tags:

Comments are closed.