Aanbevelingen

1. Het is noodzakelijk dat internationaal meer ruchtbaarheid wordt gegeven aan de situatie van kinderen van migrantenarbeiders in Turkije.

2. De Turkse overheid zou naast het organiseren van betere voorzieningen eveneens moeten zorgen voor meer structurele verbeteringen zoals gelijktrekking van de lonen en voorzieningen voor lokale mensen en seizoensmigranten, alsook voor regulering en controle van de koppelbazen.

3. Met de onderwijsvakbonden zou een actieplan opgesteld kunnen worden om schoolverzuim te bestrijden en kinderarbeid tegen te gaan. Daarbij kan samengewerkt worden met de Nederlandse en Duitse onderwijsvakbonden.

4. Er zou nagegaan moeten worden of er mogelijkheden bestaan voor zelforganisatie van migrantenarbeiders. Mogelijk kan daarbij samengewerkt worden met de (progressieve) boerenorganisatie Çiftçi Sendikalari Konfederasyonu en met Petrol Is.

5. Opkopers, verwerkers en (eind)gebruikers van hazelnoten zouden bij hun aankoopbeleid van hun leverancier moeten eisen dat de geleverde hazelnoten geteeld zijn zonder kinderarbeid (ketenaansprakelijkheid).

6. Vakbonden en NGO’s in de consumentenlanden van de hazelnoten moeten de opkopende en verwerkende bedrijven aanspreken op hun ketenverantwoordelijkheid.