Her yıl, Aralık ayının ikinci Cuma günü kutlanan “Ezi” bayramı, bu yıl buruk geçti. Batman’a sığınan Ezidiler, geçtiğimiz hafta üç gün boyunca tutulan orucu takiben Cuma günü, yaşanan felaketlerden sonra hiç değilse çocukların moral bulabilmesi için, Ezidi kültür ve inancında önemli bir yeri olan bayramlarını kutladılar.


The “Ezi” holiday that is celebrated on the second Friday of December each year, has been celebrated with a heavy heart. Following the 3 day fast of  the Yazidis who have sought refuge in Batman, holiday which has an important place in their culture and belief system, for at least cheering up the children after the disaster. 


Hayata Destek acil durum yardım ekibinin 1 Kasım 2014 itibariyle Sincar’dan kaçarak Batman ve Bismil’e sığınan Ezidi aileler için sürdürdüğü yardım programı dahilinde şimdiye kadar yaklaşık 2500 ihtiyaç sahibine yardım dağıtıldı. Bölgede Ezidilere yapılan yardımlar, kamp içi ve kamp dışında yaşayan ailelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek için yapılan tespit çalışmasından sonra hijyen, battaniye, soba, gıda paketi dağıtımı, çadır ve soba izolasyonu şeklinde halihazırda devam ediyor.


So far 2500 beneficiaries received relief kits in the context of the emergency program which Support to Life continues since 1stof November 2014 for the Yazidi families who have taken refuge in Batman and Bismil after fleeting Sinjar. The aids that are being distributed for the Yazidis are determined as hygiene, blanket, heater, food package distribution, tent and heater insulation after the needs assessment study conducted with families who are residing in and out of camps. 

Comments are closed.