Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olarak tanımlanan mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliği Türkiye’nin birçok ilinde yüzbinlerce çocuğu etkiliyor. Hayata Destek Derneği sekretaryasında kurulmuş olan  ‘Mevsimlik Gezici Tarım Sektöründe Çocuk İşçiliğini Engelleme’ platformu mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliğini görünür kılmak ve önlemek amacıyla Haziran 2013’ten bu yana konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşmakta ve işbirliği içinde çalışıyor.


Child labor in seasonal agricultural work that affects hundred thousands of children in many cities of Turkey and it has been identified as one of the worst forms of child labor. “Prevention of Child Labor in Seasonal Agricultural Work” platform that has been initiated by Support to Life which aims to raise awareness on and prevent is sharing their knowledge and experiences about the issue and working in collaboration since June 2013.


Şubat 2015 tarihinde 6. sı gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı’nın odağı  mevsimlik gezici tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesi için politika önerileri geliştirmekti. Toplantı, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, üniversite ve özel sektörden olmak üzere 45 kurumun katılımı ile gerçekleşti. Hem uluslararası sözleşmelere hem de ulusal mevzuata dayandırılarak geliştirilen öneriler sonrasında Meclis Araştırma Komisyonu’na gönderildi.


The focus of the 6. round table meeting that has been organized in February 2015 was to develop policies to prevent child labor in seasonal agricultural work. The meeting has been realized with the participation of 45 institutions including related NGOs, public institutions, universities and private sector. The suggestions that have been developed based on international agreements and national legislation has been sent to Parliamentary Investigation Committee.


Mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliğini önlemek amacıyla hazırlanan öneriler eğitim, barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanması ekseninde olup, farkındalık yaratma, denetim ve yasal düzenlemeler ile konu hakkında duyarlılık sağlamak ve yaptırımların uygulanması üzerinde duruyor.


The suggestions that have been formed in order to prevent child labor in seasonal agricultural work are in the context of providing essential needs such as education, shelter, nutrition and transportation and emphasize raising sensibility and implementing the enforcements with building awareness, inspection and legal regulations.

Comments are closed.