De delegatie van FNV Bondgenoten bestond uit bestuurder Celil Çoban en de kaderleden Mail Urker en Dick de Graaf. Vanuit de Campagne “Stop Kinderarbeid – School de beste werkplaats” werd Leonie Blokhuis aan de delegatie toegevoegd. De delegatie heeft erg veel baat gehad bij het uitstekende voorbereidend werk van Mail Urker en werd herhaaldelijk getroffen door de onverwachte, maar welgemeende gastvrijheid van de Turkse collega’s die ze tijdens de reis ontmoetten.