Türkiye’de yaklaşık bir milyona yakın çocuk işçi çalışıyor…

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 182 no’lu Sözleşmesini imzalamış ve Mevsimlik Tarım İşçiliğinde çocuk emeğinin, çocuk işçiliğinin Türkiye’deki en kötü üç biçiminden biri olduğunu kabul etmiş olmasına rağmen, mevcut yasalar uygulanamıyor.

Her yıl, yaşadıkları kentlerden aileleriyle birlikte uzaklara giden çocuklar, ağır koşullar altında çalışmaya, okul hayatlarına veda etmeye zorlanıyor. Eğitim kesintisi, çocukları bir “yoksulluk döngüsü” içinde, anne-babalarının kaderlerini paylaşmaya mahkum ediyor.

Hayata Destek’in, çocukların sağlık, eğitim; ötekileştirilmeksizin toplumda var olma ve yaşam hakları için başlattığı “BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL!”’ adlı kampanyası ülke çapında göçebe tarımda çocuk işçiliği üzerine farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de mevsimsel tarım işçiliği üzerine Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulmasını sağladı.

Yıl içinde, Hayata Destek, mevsimlik tarım işçilerinin gittiği 10 farklı il ve 8 farklı ürün sahasını gezerek yaşama ve çalışma koşullarını incelediği araştırmanın ilk sonucu olan Çocuk Bulguları Raporu’nu yayınladı. Ayrıca Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil kampanyası ile (www.buiscocukoyuncagidegil.com) Hayata Destek, Türkiye’deki göçebe mevsimlik işçilerin sorunlarının ele alınması için Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulmasını talep eden online bir kampanyanın imzalanması için 30,000 kişi ve 25 sivil toplum kuruluşuna ulaşmayı başardı.

Dünya Çocuk Hakları gününde sembolik olarak, Hayata Destek Türkiye Meclisi Sözcüsü Cemil Çiçek’e dilekçeyi takdim etti. Meclis toplantılarından bir kaç gün sonra, Komite kuruldu. Kampanya aynı zamanda, sosyal medyanın , basılı ve görsel medya ile birlikte yaygın kullanımı ile farkındalık yarattı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri

20 Kasım’da, Hayata Destek, insanları kampanyaya destek olmaları için sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşmaya davet etti. Aynı gün, Hayata Destek aynı zamanda İstanbul / Kadıköy, Ankara/ Kızılay’da sokakta, altı üniversite ve bir toplum merkezinde aktiviteler düzenledi.

Son olarak, Hayata Destek Türkiye’de tarımda çocuk işçiliği sorununu aşmak için politika önerileri ve çözümleri toplamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının, çıkar gruplarının, sendikaların, yerel hükümetlerin ve ilgili bakanlıkların, üniversitelerin ve özel sektörün temsilcilerinin katılımı ile beş tane yuvarlak masa etkinliği ayarladı.

İyi Sosyal Uygulamalar Eğitimi

Farkındalık yaratma kampanyasının yanında,Hayata Destek çocuk işçiliğinin işe alım kısmına dahil olan paydaşlara anahtar mesajları ulaştırmanın daha verimli yollarını buldu. Hayata Destek, Karadeniz Bölgesi’nin beş farklı ilindeki 34 bahçede bulunan 3,991 fındık çiftçisine ulaşarak İyi Sosyal Uygulamalar üzerine toplum temelli eğitimler düzenledi. İyi Sosyal Uygulamalar toplum eğitimleri aracılığıyla, Hayata Destek çiftçiler ve çocuklarının tarımsal işlerde kullanılan çocuk işçiliğinin neden ve etkilerine karşı duyarlılaştırılmalarını kolaylaştırdı.

Aynı zamanda, Hayata Destek bölgedeki değişik çocuk grupları için atölye ve aktviteler organize etti. Çalışan ailelerin çocukları için, Düzce’de fındık toplama sezonunda yaz kampı aktiviteleri gerçekleşti. Bu aktiviteler , çocuk hakları, yaşam becerileri ve girişken iletişim ile birlikte diğer atölyelerden oluştu. Çocuklar tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi gibi eğlenceli ve eğitici aktivilerin yanısıra kızlar ve erkekler için futbol turnuvaları, piknik ve sosyal etkinlikler ve gelecek hedef ve umutlarını geliştirmek için çeşitli meslekler üzerine inceleme gezileri düzenlendi. Benzer aktiviteler aynı zamanda, kendi akranlarına da iletmeleri için fındık çiftçilerinin çocuklarıyla da gerçekleştirildi.

Daha fazla bilgi için:

Websitesi:http://buiscoc…

(Feed generated with FetchRSS)

Tags:

Comments are closed.